Taastusravi

Oluline on teada, et taastusravi ja rehabilitatsiooniteenuste nime all hüvitatakse osaliselt sarnaseid teenuseid nii haigekassa poolt (taastusravi), Sotsiaalkindlustusameti poolt (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse) kui Töötukassa poolt (tööalase rehabilitatsiooni teenus). Nendeks on näiteks füsioteraapia, tegevusteraapia jm. Teenuste erinevus seisneb nende eesmärgis, sihtgrupis ning rahastamispõhimõtetes.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul ning rehabilitatsiooniteenuse kaudu inimene ja pere õpivad, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega.

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Haigekassa poolt hüvitav taastusravi tegeleb haiguse või trauma järgselt vähenenud funktsioonide taastamise või säilitamise või puudega kohanemisega. Taastusravile ei suunata haigusest või puudest tulenevalt, vaid taastusravi eelduseks on piirangud igapäevaelu tegevustes. Piiranguteks võivad olla liikumis-, siirdumis-, neelamis- või kõnehäired.

  • Sotsiaalkindlustusameti poolt pakutava sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks tuleb esitada taotlus ja läbida teenuse vajaduse hindamine. Põhjalikult on kogu protsessi ja põhimõtteid kirjeldatud sotsiaalkindlustusameti kodulehel.
  • Haigekassa poolt hüvitatavale taastusraviteenusele suunab tavaliselt taastusarst, kes otsustab ravivajaduse ja täpsete protseduuride üle, samuti kaalub, kas patsient võib ravi saada käies regulaarselt protseduuridel või on vajalik haiglaravi. Ka teiste erialade arstid (näiteks neuroloog) võivad teatud taastusraviteenustele suunata. Taastusarsti juurde minekuks on vaja saatekirja. Taastusraviteenustest ja teenusele suunamisest loe täpsemalt haigekassa kodulehelt taastusravi rubriigist.
  • Tööalase rehabilitatsiooni sihtühmaks on tööealised vähenenud töövõimega inimesed, kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või registreeritud töötud. Põhjalikult on kogu protsess ja põhimõtted kirjeldatud töötukassa kodulehel.

Et võimaldada võimalikult paljudele abivajajatele saada nii rehabilitatsiooniteenuseid kui taastusravi, on mitmetele teenustele seatud kasutuskordade või teenuste kogumaksumuse piirang. Näiteks on taastusravipatsiendil võimalik saada 6 kuu jooksul kuni 60 pooletunnist individuaalset füsioteraapia seanssi. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust on lapsel võimalik saada kuni 1395 euro eest aastas.

Täpsemat infot limiitide kohta saad haigekassa tervishoiuteenuste loetelust, haigekassa klienditelefonilt 6696639, sotsiaalkindlustusameti või töötukassa juhtumikorraldajalt.

ÜLES