Perearstiabi ja eriarstiabi

Tervisemurega inimese esmaseks kontaktiks tervishoiusüsteemis on tema perearst ja pereõde. Perearst koos oma meeskonnaga annab esmase hinnangu terviseseisundile, teeb vajalikud analüüsid ja diagnostika, vajadusel nõustab tervisekäitumise osas, määrab ravi ja ravimid. Kui perearst peab seda vajalikuks, siis konsulteerib ta eriarstiga ise näiteks kasutades e-konsultatsiooni võimalust või suunab ta oma patsiendi edasi eriarsti juurde edastades selleks digitaalse saatekirja tervise infosüsteemi.

Üldjuhul on igale inimesele määratud perearst rahvastikuregistris märgitud elukoha järgi. Vastsündinu registreeritakse automaatselt tema ema perearsti nimistusse. Soovi korral võib perearsti vahetada. Selleks tuleb leida sobiv perearst ning uurida, kas arsti nimistus on vabu kohti. Vabade kohtade olemasolul tuleb perearstile saata nimistusse registreerimise avaldus.

Perearstiabi on valdavalt tasuta. Perearst võib tasu küsida koduvisiidi eest, samuti on perearstil õigus kehtestada oma hinnakiri erinevatele terviseteenustele, mida teostatakse inimese soovil, ent mis ei kuulu vajamineva arstiabi alla. Nendeks teenusteks võivad olla näiteks erinevate tõendite väljastamised (tervisekontroll autojuhilubade taotlemiseks), riikliku vaktsineerimiskava välised vaktsineerimised jm.

Lisainfot perearsti töö kohta leiad:

ÜLES