Hooldustöötajatele on vaja kõrgemat palka ja paremaid tingimusi

07.12.2022 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Hooldustöötajatele on vaja kõrgemat palka ja paremaid tingimusi
Alus: Sotsiaalministeeriumi pressiteade 22.11.2022

Eesti elanikkond vananeb.
See tähendab, et meil on vähem lapsi
ja rohkem pensionäre.
Kui on palju vanu inimesi,
peab olema rohkem hooldus-töötajaid.
Sotsiaalministeerium tellis uuringu,
kuidas saada juurde rohkem hooldus-töötajaid.
Uuringu viis läbi Mõttekoda Praxis.
Mõttekoda Praxis on uuringu-firma, mis püüab aidata kaasa
probleemide lahendamisele ühiskonnas.

Uuringust selgus:
Järgmise 10 aasta jooksul on vaja juurde üle 1000 hooldus-töötaja,
sotsiaal-töötajaid kokku on vaja üle 3000.
Selleks, et saada hooldus-töötajaid juurde,
peab hooldus-töötajatel olema:
• kõrgem palk,
• mugavad ja kaas-aegsed töö-tingimused,
• väiksem töö-koormus.
Kõik need muutused peavad käima koos,
mitte üksteisest eraldi.
Uuringust selgus ka, et Eesti jaoks on parem,
kui hooldus-töötajad on kohalikud inimesed,
mitte välismaalased.

Minister Signe Riisalo ütles,
et järgmisel aastal on kavas hoolde-reform.
Reformi järel tõusevad hooldus-töötajate palgad
ja väheneb töö-koormus.
Praegu on ühel töötajal 18 klienti,
aga võiks olla ainult 9-12 klienti.

Ministeeriumi nõunik Meeli Tuubel ütles,
et hooldus-töötajate koolitamiseks
kulub 2 miljonit eurot.

Uuringu kokkuvõte on siin:
sm.ee/uudised-ja-pressiinfo/andmed/uuringud-ja-analuusid
Pressiteade on siin:
sm.ee/uudised/analuus-hooldustootajate-pouale-tooksid-leevendust-korgem-palk-ja-paremad-tootingimused

ÜLES