Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Hooldustöötajatele on vaja kõrgemat palka ja paremaid tingimusi

07.12.2022 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Hooldustöötajatele on vaja kõrgemat palka ja paremaid tingimusi
Alus: Sotsiaalministeeriumi pressiteade 22.11.2022

Eesti elanikkond vananeb.
See tähendab, et meil on vähem lapsi
ja rohkem pensionäre.
Kui on palju vanu inimesi,
peab olema rohkem hooldus-töötajaid.
Sotsiaalministeerium tellis uuringu,
kuidas saada juurde rohkem hooldus-töötajaid.
Uuringu viis läbi Mõttekoda Praxis.
Mõttekoda Praxis on uuringu-firma, mis püüab aidata kaasa
probleemide lahendamisele ühiskonnas.

Uuringust selgus:
Järgmise 10 aasta jooksul on vaja juurde üle 1000 hooldus-töötaja,
sotsiaal-töötajaid kokku on vaja üle 3000.
Selleks, et saada hooldus-töötajaid juurde,
peab hooldus-töötajatel olema:
• kõrgem palk,
• mugavad ja kaas-aegsed töö-tingimused,
• väiksem töö-koormus.
Kõik need muutused peavad käima koos,
mitte üksteisest eraldi.
Uuringust selgus ka, et Eesti jaoks on parem,
kui hooldus-töötajad on kohalikud inimesed,
mitte välismaalased.

Minister Signe Riisalo ütles,
et järgmisel aastal on kavas hoolde-reform.
Reformi järel tõusevad hooldus-töötajate palgad
ja väheneb töö-koormus.
Praegu on ühel töötajal 18 klienti,
aga võiks olla ainult 9-12 klienti.

Ministeeriumi nõunik Meeli Tuubel ütles,
et hooldus-töötajate koolitamiseks
kulub 2 miljonit eurot.

Uuringu kokkuvõte on siin:
sm.ee/uudised-ja-pressiinfo/andmed/uuringud-ja-analuusid
Pressiteade on siin:
sm.ee/uudised/analuus-hooldustootajate-pouale-tooksid-leevendust-korgem-palk-ja-paremad-tootingimused

TOP