Counselling

If you need help or advice on everyday issues related to disability and special needs, please contact us. We share necessary information and contacts, and together we try to find answers to all kinds of topics, questions and concerns, such as rights, studying, working, independent living, services, benefits, etc.

Also feel free to contact us if you need training and advice. In addition, we offer consultations, help to prepare informational materials, and put together and conduct adult refresher training for both our member organisations and partners.

Kui sa vajad abi või nõustamist puude ja erivajadusega seonduvates igapäeva elu puudutavates küsimustes, siis võta meiega ühendust. Jagame vajalikke infot ja kontakte ning püüame leida üheskoos vastuseid kõikvõimalike teemade, küsimuste ja murekohtade osas, nt õigused, õppimine, töötamine, iseseisev elu, teenused, toetused jpm.

Samuti võta julgesti ühendust, kui vajad koolitusi ja nõustamist. Lisaks pakume konsultatsioone, aitame koostada teabe- ja infomaterjale, lisaks koostame ja viime läbi täiskasvanute täiendkoolitusi nii oma liikmesorganisatsioonidele kui ka koostööpartneritele.

Taskuhääling: Tasuta nõustamine puuetega inimestele

Kuula meie nõustaja soovitusi ja muljeid tema tööst.

Illustratsioon: ratastoolis naine vestleb teise naisega.
TOP