Magazine "Sinuga"

The first two issues of the magazine Sinuga were published in 1994. Since then, the ECDP has consistently published two printed issues per year. As of June 2020, the magazine is also available to read as an online magazine.

The magazine has always had two objectives: to provide the ECDP member organisations, disabled people and their families with an overview of the activities and events, and to inform the wider public about both the problems and successes of disabled people. The updated magazine includes information about topics related to disabled people and their families, exciting events and important persons.

Over time, the magazine has been edited by Mati Ormisson, Kadri Taperson, Hille Karm, Liina Kusma, Tiina Mare Hiob, Eha Leppik and Helen Kask. Our thanks go to all the editors and all the authors of articles and opinions who have contributed to the magazine over the years.

You can request the published issues of the magazine from the ECDP or read them in libraries all over Estonia.
If you have any thoughts or ideas regarding the magazine, feel free to contact us!

Contacts:
Kontaktid:Maarja Krais-Leosk
maarja.krais-leosk@epikoda.ee
Tel: +372 661 6393

„Sinuga“ on Eesti Puuetega Inimeste Koja ajakiri, mis võtab fookusesse puuetega, erivajadustega ja krooniliste haigustega inimestega seotud teemad. Ajakirjal on kaks eesmärki: anda sõna puuetega inimestele ja nende peredele ning informeerida kõiki huvilisi valdkonna uudistest, väljakutsetest ja kordaminekutest.

Koju tellimine

Koju tellimise võimalus on avatud Tellimine.ee keskkonnas. Ajakiri ilmub kaks korda aastas: mais ja oktoobris. Kohaletoimetamise hind on kaks eurot, tellimuse periood on üks aasta. Uuel aastal tuleb tellimust uuendada.

Ajalugu

Esimesed kaks ajakirja Sinuga numbrit ilmusid 1994. aastal. Alates sellest ajast on EPIKoda järjepidevalt andnud paberkandjal ajakirja välja 2 numbrit aastas. Alates juunist 2020 saab ajakirja lugeda ka veebiajakirjana. Alates 2021. aastast Sinuga on ka koju tellitav!

Ajakirja on läbi selle pika aja toimetanud Mati Ormisson, Kadri Taperson, Hille Karm, Liina Kusma, Tiina Mare Hiob, Eha Leppik ja Helen Kask. Meie suur tänu kuulub kõigile toimetajatele, lugude ja arvamuste autoritele, kes nende aastate jooksul on ajakirjale kaastööd teinud.

Ilmunud ajakirjade numbreid saad küsida EPIKojast või lugeda raamatukogudes üle Eesti.

Ajakiri Sinuga Digari keskkonnas.

Kui sul on mõtteid ja ideid ajakirja osas, võta julgesti ühendust!

Kontaktid:
Maarja Krais-Leosk
maarja.krais-leosk@epikoda.ee
Tel: +372 661 6393

TOP