Accessibility

Hea külastaja

Imetore, et oled siin! Järelikul lähevad sulle korda ligipääsetavus, kaasamine ja puuetega inimeste heaolu ning hoolid ühtlasi sellest, et kõik inimesed saaksid ühiskonnaelus osaleda! Ja võib-olla aitad sinagi kaasa ligipääsetava ja kaasava keskkonna või kommunikatsiooni disainimisele, oled eeskujuks suhtumuslike muutuste abil, korraldad ligipääsetavat kultuuriüritust või mõtled puuetega inimeste sportimisvahenditele. Mis iganes sinu eesmärk on, ligipääsetavus on vahend, mis aitab kaasata väga erinevate vajadustega sihtgruppe, aitab luua ühiskonda, mis tagab võimalusi kõikide paremaks igapäevaelus osalemiseks, luua kaasavaid keskkondi ja lahendusi.

Vaata EPIKoja rahvusvahelise ligipääsetavuse teadlikkuse tõstmise päeva puhul valminud videot, et kiiresti ülevaade saada sellest, mis tähendab ligipääsetavus nelja puude lõikes

Mis on ligipääsetavus?

Ligipääsetavus või ka juurdepääsetavus tähendab, et erinevate vahenditega aidatakse kõrvaldada või vähendada igapäevaelu takistusi, mida puudega inimesed endiselt oma igapäevaelus kohtavad. Ligipääsetavus on hädavajalik puuetega inimestele, aga ta on kasulik ka paljudele teistele. Ligipääsetavuse puhul räägime me järgmistest teemadest: füüsiline ligipääsetavus, inforuumi ja suhtumuslik ligipääsetavus. Ligipääsetav erineb palju ka puudest tulenevalt.

Veebide ligipääsetavuse puhul räägime me juurdepääsetava kasutajakogemuse pakkumisest, kus juurdepääsetavus on eeltingimus kasutajakogemusele. Teisisõnu, luues rakendusi ja veebilehti ligipääsetavatena, saavad puudega inimesed samalaadse kasutajakogemuse puudeta inimestega. Juurdepääsetavus on eeltingimus, et midagi kasutajakogemuseks nimetada.

Ligipääsetavuse rakkerühma kaheaastase töö tulemusena selgitati välja peamised ligipääsetavuse mured Eestis (Riigikantselei 2021). Rakkerühma lõpparuanne piiritleb selgelt probleemid ja annab täpsed soovitused, kuidas parandada ligipääsetavust valdkondadeüleselt.

Eesti seadusandluses reguleerivad ligipääsetavust Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele ehk määrus number 28 ning Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadus (vastu võetud 30.05.2022). Veebide ligipääsetavust reguleerib

Kuidas teha ja millele mõelda, kui oled korraldamas ligipääsetavat üritust?

Puuetega inimeste jaoks on oluline, et kogu ürituse sisu oleks mitme meele kaudu tarbitav, mis tähendab peamiselt seda, et tagatakse ligipääsetavus puude vajadustest tulenevalt

Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsub märkama ja looma ligipääsetavaid lahendusi

KKK

1. Tahan ma pakkuda ligipääsetavat teenust/keskkonda/lahendust. Millest peaksin alustama?
2. Mida EPIKoda ligipääsetavuse osas teeb?
-Nõustamine
-Liikmete kaasamine. EPIKojal on sihgrupi esindajatest koosnev lai võrgustik, keda kaasatakse lahenduste välja töötamisel, nõuannete saamiseks ja sihtrühmade vajadustele kohandamiseks
-Kõik sihtgrupid on kaasas! EPIKoda ei jäta ühtegi sihtgruppi tähelepanuta ehk siis meie esindame kõiki, olenemate inimese individuaalsetest võimetest. Samas me teame, et absoluutselt 100 % ligipääsetavust on keeruline tagada. Sellest hoolimata esindame me nii kroonilisi haigeid, liitpuudega inimesi, kõiki suuremaid ja väiksemaid sihtgruppe.
3. Kui palju maksab nõustamine? Esimesed 15 min nõustamist EPIKojal on alati TASUTA. Samas on teada, et paljud teenused vajavad just rätsepa-lahendust või näiteks konkreetsete projektide läbivaatamist, analüüsi ja detailidesse süvenemist.

Ligipääsetavuse tagamise põhimõtted (kuidas tagada võimalikult suur ligipääsetavus)

  • Alati kaasa sihtgruppi! Kaasa neid sihtrgruppe, kellele sa lahendusi lood. Uuri, võta ühendust ja mõtle läbi koos spetsialistiga, sest ka kõige parema tahtmise juures ei ole võimalik teada kõikide sihtrühmade vajadusi
  • Kasutajatestimine! Kasutaja lähtub oma mugavusest ja vajadustest. Kes oleks parem ütlema, millist lahendust soovitakse, kui mitte kasutaja ise.

HEA TAVA

All loetelus on välja toodud näited Eestis. Saada meile ka oma häid näiteid SIIN.

Meilt on küsitud

TOP