Statistika

Sotsiaalkindlustusameti andmete kohaselt elab 31.12.2019 seisuga Eestis kokku 154 531 puudega inimest, kellest:

  • Sügava puudega inimesi: 17 020 (11% puuetega inimestest)
  • Raske puudega inimesi: 80 481 (52% puuetega inimestest)
  • Keskmise puudega inimesi: 57 030 (37% puuetega inimestest)

Puuetega inimeste osakaal kogu Eesti rahvastikust on ligi 12%

Puudega inimeste statistika kohalike omavalitsuste lõikes (Sotsiaalkindlustusamet)

Eesti Töötukassa andmete kohaselt on 31.12.2019 seisuga määratud osaline töövõime 56 980 ning puuduv töövõime 31 925 inimesele. Vähenenud töövõimega inimesi oli kokku 88 905.

Töövõime hindamise statistika (Eesti Töötukassa)

Statistikaameti andmebaaside kaudu on võimalik leida täiendavat infot puuetega inimeste valdkonna statistika kohta aastate lõikes:

Puuetega inimeste üldandmed

Puudega inimeste toimetulek

Puudega inimeste tööhõive

Puudelise liikmega leibkonnad

Illustratsioon: mees seisab infotahvli kõrval.
ÜLES