Statistika

Sotsiaalkindlustusameti andmete kohaselt elab 31.12.2021 seisuga Eestis kokku 133 007 puudega inimest, kellest:

  • Sügava puudega inimesi: 14 679 (11% puuetega inimestest)
  • Raske puudega inimesi: 70 058 (53% puuetega inimestest)
  • Keskmise puudega inimesi: 48 270 (36% puuetega inimestest)

Puuetega inimeste osakaal kogu Eesti rahvastikust on ligi 10%.

Puuetega inimeste üldine statistika 31.12.2021 (Sotsiaalkindlustusamet)

Puudega inimeste statistika kohalike omavalitsuste lõikes (Sotsiaalkindlustusamet)

Eesti Töötukassa andmete kohaselt on 30.09.2021 seisuga määratud osaline töövõime 60 563 ning puuduv töövõime 37 948 inimesele. Vähenenud töövõimega inimesi on kokku 98 511.

Töövõime hindamise statistika (Eesti Töötukassa)

Statistikaameti andmebaaside kaudu on võimalik leida täiendavat infot puuetega inimeste valdkonna statistika kohta aastate lõikes:

Puuetega inimeste üldandmed

Puudega inimeste toimetulek

Puudega inimeste tööhõive

Puudelise liikmega leibkonnad

Illustratsioon: mees seisab infotahvli kõrval.
ÜLES