Statistika

Sotsiaalkindlustusameti andmete kohaselt elab 31.12.2020 seisuga Eestis kokku 145 346 puudega inimest, kellest:

  • Sügava puudega inimesi: 16 187 (11% puuetega inimestest)
  • Raske puudega inimesi: 76 658 (53% puuetega inimestest)
  • Keskmise puudega inimesi: 52 501 (36% puuetega inimestest)

Puuetega inimeste osakaal kogu Eesti rahvastikust on ligi 11%

Puudega inimeste statistika kohalike omavalitsuste lõikes (Sotsiaalkindlustusamet)

Eesti Töötukassa andmete kohaselt on 31.12.2020 seisuga määratud osaline töövõime 60 056 ning puuduv töövõime 35 607 inimesele. Vähenenud töövõimega inimesi on kokku 95 663.

Töövõime hindamise statistika (Eesti Töötukassa)

Statistikaameti andmebaaside kaudu on võimalik leida täiendavat infot puuetega inimeste valdkonna statistika kohta aastate lõikes:

Puuetega inimeste üldandmed

Puudega inimeste toimetulek

Puudega inimeste tööhõive

Puudelise liikmega leibkonnad

Illustratsioon: mees seisab infotahvli kõrval.
ÜLES