Kui soovid palgata puudega inimest

Puuetega inimene, nagu iga teine, soovib olla aktiivne kodanik ning osaleda tööelus. Siiski on puuetega inimeste töötamisel rida tingimusi, mis peavad olema täidetud, et töösuhe oleks mõlemale osapoolele sobiv.
Puuetega inimeste töötamise teemaga tegeleb aktiivselt Eesti Töötukassa.

2016.a. algatati töövõimereform, eesmärgiga aidata puuetega inimestel paremini tööturule jõuda. Töövõimereformi elluviimisega tegeleb Töötukassa.

Puudega inimese jaoks on tööturul osalemine seotud vajadusega kombineerida töötamine ning puue või krooniline haigus. See tähendab seda, et töötaja võib olla suuteline töötama vaid osalise tööajaga, võib vajada töökoha kohandamist või muid eritingimusi. Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE leheküljelt leiab samuti infot kogenut tööandjate kontaktide kohta, kellega on võimalik mõtteid vahetada puuetega inimeste töölevõtmise kogemuse alal.

Kui soovid palgata puudega inimest
EPIKoda ise ei tegele töövahendusega. Soovitame oma tööpakkumised suunata Eesti Töötukassale. Neil on olemas info puuetega inimeste kohta, kes otsivad aktiivselt tööd. Vähenenud töövõimega inimese palkamisel on võimalik läbi töötukassa saada ka täiendavaid soodustusi. Näiteks on võimalik töötaja jaoks taotleda palgatoetust, sotsiaalmaksu hüvitamist, töökoha kohandamist ja tööalaseid abivahendeid, samuti on võimalik taotleda ka koolituskulude hüvitamist.

Kindlasti tuleb ka arvestada, et paljude puuetega inimeste (nt intellektipuude) puhul võib olla töötamine avatud tööturul liiga keeruline. Selleks, et ka sellel sihtgrupil oleks võimalik oma panus anda, pakuvad erinevad sotsiaalteenuseid osutavad asutused kaitstud ja toetatud töötamise teenust. Tööandjatel oleks mõistlik suhelda selliste sotsiaalteenuste osutajatega kasvõi näiteks väiksemamahuliste allhangete läbiviimise eesmärgil. Töötukassa pakub lühiajalise kaitstud töötamise teenust ning Sotsiaalkindlustusamet pikaajalise kaitstud töötamise teenust.

SIIA SAAB. Kõik on oodatud märk väärtustab kõigile avatud ja ligipääsetavat keskkonda.

Illustratsioon: kaks inimest istuvad laua taga vastastikku ning suruvad teineteisel üle laua kätt.
ÜLES