Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Alates 1. jaanuarist 2021 korraldab raske ja sügava puudega laste tugiteenuseid kohalik omavalitsus

07.10.2020 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Sotsiaalkindlustusamet annab teada, et alates uuest aastast hakkab raske ja sügava puudega laste tugiteenuseid sotsiaalkindlustusameti asemel korraldama kohalik omavalitsus (KOV). Lapsevanemate jaoks muutub teenuste taotlemisprotsess.

Nagu seni, hindab KOV lapse abi- ja teenusevajadust, kuid alates 1.jaanuarist 2021 ka korraldab ja rahastab teenuseid – raske ja sügava puudega lapse tugiisikuteenust, lapsehoiuteenust ja sotsiaaltransporditeenust. Kui lapse teenuste vajadus on kohaliku omavalitsuse poolt juba varasemalt juhtumiplaanis hinnatud, siis teenuste saamine süsteemi muutumisel ei katke.

Teenuste jätkumiseks palutakse seni teenuseid sotsiaalkindlustusameti kaudu saanud laste vanematel esimesel võimalusel (oktoobris/novembris 2020 a.) pöörduda oma elukohajärgse KOV poole ja leppida kokku teenuste jätkumine alates 1. jaanuarist 2021. Kui Teil on lisaküsimusi, siis aitavad Teid ka sotsiaalkindlustusameti koordinaatorid. Kontaktid leiate sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Sotsiaalkindlustusamet palub mõistvat suhtumist ja loodab, et teenuse korralduse üleminekuaeg möödub tõrgeteta.

ÜLES