Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Eesti Puuetega Inimeste Koja 2020 aasta saavutuste ja tegevuste lühikokkuvõte

11.01.2021 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Eriolukord ja e-huvikaitse

2020. aasta möödus epideemia tähe all, kuid ka enne ja peale kriisi tipphetki oli elu. Võtame uude aastasse kaasa mitu tähtsat töövõitu ligipääsetavuses, tugevama koostöö avaliku sektoriga, nii mõnegi organisatsiooni-sisese arengu ja julged tulevikuplaanid.

Huvikaitse

Esitasime ÜRO puuetega inimeste õiguste komiteele ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraporti täiendused.

24. veebruaril tõime koostöös õiguskantsleri kantseleiga piduliku kontsertetenduse teleülekande kuulmis- ja nägemispuudega inimesteni ligipääsetaval moel. Samuti seisime koos Eesti Vaegkuuljate Liidu ja Eesti Kurtide Liiduga telesaadete subtiitrite eest, mis päädis lootustandvate muudatusega Eesti Rahvusringhäälingu seaduses.

Lahendasime koostöös töötukassa ja justiitsministeeriumiga täitemenetluse ja töövõimetoetuste omavahelisi ebakõlasid.

Võitlesime liikmesorganisatsioonide rahastuse eest, mida ähvardas hasartmängumaksu alalaekumise tõttu soliidne kärbe. Tänu ühisele kiirele reageerimisele õnnestus oht siiski ära hoida.

Astusime senisest tihedamasse dialoogi kohalike omavalitsustega regionaalsetel ümarlaudadel.

Epideemia

Eriolukorras olime puuetega inimeste ja krooniliste haigete ning riigi vahelise suhtluse vahendajaks. EPIKoja koduleheküljel ja teistes omakanalites avaldasime just sihtgrupile suunatud kriisiinfot, mis aktiivselt ja tänulikult vastu võeti. Hüppeliselt suurenes telefoninõustamisemaht. EPIKoja uuringu soovituste mõjul tehti teise laine piirangutes puuetega inimestele mitmeid olulisi erisusi, näiteks jäid avatuks sotsiaalhoolekande asutused ning erivajadusega lastele jätkus kontaktõpe. Valitsuse pressikonverentsidel tagati eesti viipekeele tõlge, sügisel lisandusid Terviseameti pressikonverentsidele subtiitrid.

Koostöö

EPIKoja ja liikmesorganisatsioonide rahastaja Eesti Puuetega Inimeste Fond (EPIFond) on 2020-2022 sotsiaalministeeriumi strateegiline partner. See tähendab meie võrgustiku jaoks senisest pikema plaani seadmise ruumi.

Saavutasime kahe olulise õigusnõustamisteenuse jätkamise. Justiitsministeerium pikendas EPIKoja puuetega inimeste õigusnõustamise teenust kahe ning sotsiaalministeerium Töövõime hindamise ja puude tuvastamise nõustamise teenust ühe aasta võrra.

Alustasime psüühikahäirega inimeste huvikaitse projekti ja juhtpartnerina rahvusvahelist projekti SENsationalSTEM. Lööme kaasa projektis Võimekas Vabakond Inimõiguste Kaitsel ehk VÕIVIK.

Sündmused

Olime partneriks Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu Pardirallil, mille tulemusena rahastasime 30 sügava liitpuude lapsele täiendava lapsehoiuteenuse osutamise, et võimaldada vanematele puhkusehetki.

Korraldasime e-infopäevi puuetega inimestele koostöös sotsiaalkindlustusameti, töötukassa, erihoolekandeasutuse osutajate liidu ja õiguskantsleri kantseleiga. EPIKoja YouTube kanalil järelvaadatavatel infopäevadel on nii eesti viipekeele kui kirjutustõlge.

Meedia

EPIKoja kodulehekülg on nüüd Tõlkebüroo Toimetaja lahke toetuse abil ka inglise ja vene keeles. Huvilisteni jõudis 11e-uudiskirja ning neli taskuhäälingu episoodi. EPIKoja YouTube kanal sai täiesti uue hingamise, pakkudes veebikodu puuetega inimeste päeva kampaaniale. Ajakiri Sinuga läbis uuenduskuuri ja ilmub nüüd lisaks paberile ka digiajakirjana. Aasta lõpus ilmus Sinuga erinumber, mis räägib sotsiaalkaitsest kohalikul tasandil.

Puuetega inimeste päeva puhul viisime ellu EPIKoja ajaloo esimese sotsiaalreklaami kampaania Terve elu eriolukorras – märka ja hooli! Ligipääsetavad, nii eesti- kui venekeelsed kampaaniavideod on vaadatavad EPIKoja YouTube kanalil.

Sisemine areng

Astusime suure sammu dokumendihalduse ja raamatupidamise paberivabaduse suunas. EPIKoja Toompuiestee 10 hoone sai EPIFondi ja sotsiaalministeeriumi toel uued iseavanevad uksed ja ligipääsetavad siseviidad ning tänavalt peaukseni toova juhttee.

EPIKoja tegevmeeskonnaga liitus peaspetsialist Vladislav Veližanin, peamise töösuunaga kommunikatsioon ning kes aitab meid paremasse kontakti venekeelse sihtgrupi ja meediaga. Meie kauaaegne kolleeg Helen Kask jätkab tööalast teekonda Ida-Tallinna Keskhaiglas.

Mõõdikud

Meie tegevmeeskonnas panustab 6 inimest, hoiame töös 7 kommunikatsioonikanalit, esitasime 23 koondarvamust õigusaktidele, jõudsime avalikus meedias pildile 50 korral, koostasime 37 ekspertarvamust ja osalesime 46 töörühmas. Nõustasime kokku 1501 inimest, Facebookis jälgis meid 2632 inimest ning meie kodulehekülg kogus 43 864 külastust, EPIKoja kogueelarve ületas esmakordselt poole miljoni euro piiri.

Aitäh EPIKoja liikmesorganisatsioonidele ja koostööpartneritele, et aitasite meil edukalt toime tulla keerulise 2020. aastaga! Head uut ja loodetavasti stabiilsemat aastat 2021!

EPIKoja juhatus ja meeskond

ÜLES