Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Kutse tugiisikuteenuse teema- ja inspiratsioonipäevale 15.11.22

21.10.2022 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsub kõiki huvitatuid kuulama, kaasa mõtlema ning olulisi samme astuma, et tugiisikuteenus oleks kättesaadav ning abi- ja toetusvajadusega last ja tema peret toetamas.

Tugiisikuteenuse teema-ja inspiratsioonipäev
15.11.2022 kell 10-14
Eesti Puuetega Inimeste Kojas (Toompuiestee 10, Tallinn) ja EPIKoja Youtube keskkonnas

Päeva juhib Kadi Jaanisoo, kelle vestluskaaslasteks on inimesed, kes aitavad tugiisikuteenuse vajalikkust, murekohti ja tulevikku avada.

Päevakava

10.00 - 10.15 Sissejuhatus.
Maarja Krais-Leosk, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht

10.15 - 10.30 Rahvaalgatus: tugiisik töölepinguga tööle.
Anneli Tamm, rahvaalgatuse autor

10.30 - 11.00 Tugiisikuteenuse sisu, vajadus, probleemid ja vaade tööjõule.
Marge Hindriks, Sotsiaalministeeriumi nõunik ja Marta Rohtla, Sotsiaalkindlustusameti puudega laste tugiteenuste juht

11.00 - 11.20 Haruldaste haigustega laste ja nende perede näited – võitlus tugiisikuteenuse pärast.

Siiri Ottender-Paasma, Lastefondi strateegiajuht ja Eveli Ilves, Lastefondi toetusjuht

11.20 - 11.45 Tugiisikuteenuse korraldus Keila linna ja Jõelähtme valla näitel.
Eva Tiitus-Kajak, Keila linna erivajadusega laste spetsialist ja Kristiina Välba, Jõelähtme valla sotsiaalnõunik

11.45 - 12.00 Esimese aruteluosa kokkuvõte

12.00 - 12.20 Sirutus- ja kogemuste vahetamise paus

12.20 - 12.45 Ma olen tugiisik. Mis mind motiveerib? Kahe tugiisiku lugu

12.45 - 13.10 Tugiisikuteenuse osutamise alus: töö- või käsundusleping?
Jaana Vaus Madureira Silva, Tööinspektsiooni nõustamisjurist

13.10 - 13.35 Kes on tugiisik? Miks on tugiisik oluline? Tugiisiku professiooni tänane päev ja tulevik.
Kati Välbe, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni juhatuse liige, Koolituskeskus Luwi juhataja ja Gerli Sonne, Koolituskeskus Luwi koolitusjuht

13.35 -13.50 Tugiisik sügava liitpuudega last kasvatava pere toetajana – toetades last hoiad ka peret.
Elis Kaurson, sügava liitpuudega harvikhaigusega lapse ema

13.50 -14.00 Kokkuvõte

Registreerimine avatud kuni 11. novembrini: bit.ly/3Tk0ikV
Kohtade arv on piiratud!

Vaata sündmuse plakatit SIIT

ÜLES