Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Päästeameti toetusel ilmunud videod näitavad, kuidas puudega inimest ohuolukorras aidata

11.11.2021 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Eesti Puuetega Inimeste Koda avaldas ülevaatlikud õppevideod enim levinud puudeliikide kohta, mis on mõeldud nii päästjatele, politseinikele kui ka laiemale avalikkusele. Koostöös Päästeametiga valminud projekti „Ennetus ja erivajadus“ eesmärk on näidata, kuidas arvestada erinevate erivajadustega ohtlikes olukordades.

Kokku on saadaval 4 õppevideot nägemis-, kuulmis-, (sh vaegkuulmine ja kurtus), intellekti- ning liikumispuude kohta.

“See on mitmete konsultatsioonide ja ajurünnakute lõpptulemus, kus lühikese aja jooksul räägime meist paljusid puudutavatest erivajadustest ja seda eluliste olukordade näitel,” ütles Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist Vladislav Veližanin. “Toome videotes välja nii taustainfot puudeliikide kohta kui ka lihtsaid ja praktilisi soovitusi, mis aitavad meil olla üksteise vastu empaatilisemad ning ennetada võimalikke õnnetusjuhtumeid seoses puuetega inimestega,” lisas ta.

Päästeameti sõnul on erivajadustega inimesed ohuolukorras tihti haavatavad. Eelmisel aastal esines ainuüksi 36%-l tuleõnnetustes hukkunutest erivajadus. "Mida rohkem on meil praktilisi teadmisi selle kohta, kuidas erinevates olukordades käituda ja suhelda, seda enam suudame ära hoida õnnetusi, mida on võimalik ennetada," ütles Päästeameti ennetustöö osakonna nõunik Grete Arumäe.

Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt valminud videod on tehtud võimalikult ligipääsetavaks: videod on varustatud nii subtiitrite, viipekeeletõlke kui ka kirjeldustõlkega.

Videosidd võib vaadata lehelt epikoda.ee/ennetus
või otse EPIKoja YouTube kanalist youtube.com/playlist

Nägemispuue ja ennetus. Õppevideo operatiivtöötajatele

Liikumispuue ja ennetus. Õppevideo operatiivtöötajatele

Kuulmispuue ja ennetus. Õppevideo operatiivtöötajatele

Intellektipuue ja ennetus. Õppevideo operatiivtöötajatele

ÜLES