Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Hoolde-kodude tasud on elanikele odavamad

29.05.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Hoolde-kodude tasud on elanikele odavamad

Pressiteade

25.05.2023

Sotsiaalministeerium

  1. juulil jõustub hoolde-reform.
    See tähendab, et hooldus-teenustes tulevad muutused.
    Muutused puudutavad inimesi,
    kes oma tervise tõttu ei saa üksinda hakkama.

Hoolde-kodu koht maksab keskmiselt 1300 eurot,
keskmine pension aga on ainult 700 eurot.
Nüüd annab riik oma-valitsustele raha juurde,
et hoolde-kodusse saaksid minna ka need,
kellel pole raha hoolde-kodu koha eest tasumiseks.

Need inimesed,
kes tahavad elada edasi oma kodus,
hakkavad saama rohkem kodu-hoolduse teenuseid.

Näiteks:

• söögi tegemine
• koristamine
• enda ja oma riiete pesemine
• arsti juures ja poes käimine
• teised vajalikud tööd ja asja-ajamised

See muudatus aitab abi-vajajatel endaga paremini hakkama saada.
See muudatus aitab ka omaste-hooldajaid.
Omaste-hooldajad aitavad oma lähedasi,
kes üksinda hakkama ei saa.
Näiteks: puudega laps, vana-inimene.

Praegu on Eestis 230 000 omaste-hooldajat.
Neist 30 000 inimest
ei saa tööl käia ega raha teenida,
kuna nende lähedane vajab pidevalt abi.
Kui hoolde-kodu koht on soodsam
ja kodu-hoolduse teenuseid rohkem,
saavad omaste-hooldajad ka oma elu elada.

Hoolde-reform teeb hooldus-teenused paremaks ja kätte-saadavamaks.
Teenused aitavad abi-vajajaid ja omaste-hooldajaid.
Sotsiaal-minister Signe Riisalo ütles,
et hoolde-reformiga püütakse toetada inimeste toime-tulekut
ja parandada inimeste vaimset tervist.

Riik maksab hoolde-reformi käigus oma-valitsustele:

• 2023 aastal 40 miljonit eurot
• 2024 aastal 57 miljonit eurot
• 2026 aastal 62 miljonit eurot

See raha on mõeldud hoolde-kodude ja kodu-hoolduse korraldamiseks.

Rohkem infot: www.sm.ee/hooldereform

TOP