Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Jagage oma arvamust ELi puuetega inimeste kaardi kohta – tähtaeg 21. detsember

14.12.2022 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Euroopa Komisjon algatas ELi puudega inimese kaardi kohta tõendite esitamise üleskutse tähtajaga 21. detsember.

Algatuse eesmärk on koguda organisatsioonide ja kodanike seisukohti, et koostada ettepanek ELi puudega isiku kaardi kohta.

Euroopa puudega isiku kaart hõlbustab puudega inimeste vaba liikumist ELis. Kaardi abil saab tõendada mistahes ELi liikmesriigis tunnustatud puude staatust ka teistes liikmesriikides ja seega saab kaardi omanik kasutada teatavate teenuste puhul kehtivaid eelistingimusi EL üleselt. Kaardi kasutuselevõtul võetakse aluseks ELi puudega isiku kaardi katseprojekt, mis hõlmab kultuuri-, vaba aja, spordi- ja transporditeenuseid ning seda kohaldatakse suurema hulga teenuste suhtes. Kaarti võidakse hakata kasutama ka ELi puudega isiku parkimiskaardina.

Oluline on jagada oma seisukohti ja toetada Euroopa puuetega inimeste liikumist liidu siseselt.

Tagasiside andmine Euroopa Komisjoni kodulehe kaudu ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13517-European-disability-card_en

Võimalik on valida erinevate keelte vahel nii informatsiooni saamiseks kui tagasiside andmiseks. Julgustame kõiki osalema!

TOP