Küsitlus vähenenud töövõimega inimestele - kuidas olete rahul Töötukassa teenustega?

18.05.2021 | Jaga Facebookis

Eesti Puuetega Inimeste Koda kogub anonüümse küsitlusega vähenenud töövõimega inimeste tagasisidet Töötukassa poolt alates 2016 töövõimereformi raames pakutavate teenuste kohta.

Küsitluse kokkuvõtte edastatakse Töötukassale, et anda ülevaade vähenenud töövõimega inimestele suunatud teenuste kasust ja kitsaskohtadest ning pakkuda võimalust arvestada teenuste edasisel arendamisel sihtrühma tegeliku kogemusega.

Küsitlus on avatud kuni 24.05.2021 ja selle täitmine võtab 5-10 minutit.

Küsitlus on leitav SIIT

Oleme ette väga tänulikud Sinu tagasiside eest!

TOP