Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Aktiivsete Kodanike Fondi "Ligipääsetavuse alase teadlikkuse tõstmise programm" tutvustus ja infoseminar

04.11.2022 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Eesti Puuetega Inimeste Koda alustab projektiga, mille nimi on Ligipääsetavuse alaste teadmiste tõstmise programm. Projekti toetab Aktiivsete Kodanike Fond. Projekti avaseminar toimus 3. novembril 2022 kl 10 ning infoseminari videot, kus tutvustatakse projekti ja ligipääsetavust laiemalt, on võimalik järelevaaadata EPIKoja YouTube kanalil youtu.be/5-KMWW47I7E

Projekti eesmärk on aidata kaasa ligipääsetavate lahenduste loomisele ning tõsta vastavaid teadmiseid EPIKoja võrgustiku sees ning ühiskonnas laiemalt. Ligipääsetavus on oluline kogu inimese elukaare ulatuses, seega toob projekt kasu suurele sihtrühmale.

Ligipääsetavuse laiem vaade aitab märgata võimalusi osaleda puuetega inimesi puudutavates küsimustes, ka vabatahtlikkuse alusel, osaleda varasemast rohkem seadusloomes ning omada sisulisi teadmiseid, et olla partnerid nii võrgustiku sees kui ka väljaspool võrgustikku, näiteks kohalikul tasandil. Samuti on eesmärk jagada teadmiseid ligipääsetavuse kohta, mida saab kasutada nii töögruppides, kogukonnas kui ka ligipääsetavate lahenduste pakkumisel ja väljatöötamisel.

Projekti käigus viiakse läbi tegevusi nagu koolituste väljatöötamine ja läbiviimine, ligipääsetavuse alase teadlikkuse tõstmise videote ettevalmistamine ja loomine, e-koolituse sisu väljatöötamine ja ligipääsetava koolituskeskkonna loomine. Koolituste keskmes on ligipääsetavus, käsitletakse ka seadusandlust ja puude temaatikat. Koolitusel osaleja omab suuniseid valdkonna ja ligipääsetavuse osas; teab, kust otsida vajadusel abi- või juhendmaterjale; orienteerub erinevate puuete ligipääsetavuses. Koolituskeskkonnas on olemas ka testküsimused omandatud teadmiste kontrolliks.

Tulevaste koolituste osas jagame infot EPIKoja kanalite kaudu. Olete oodatud projektist osa saama!

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

TOP