Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Tallinna Teeninduskool avab kutsevaliku grupi HEV õppijale

07.06.2021 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Tallinna Teeninduskool avab sügisest 2021 ühe-aastase õppeajaga kutsevaliku grupi HEV õppijale. See sobib eriti hästi lihtsustatud õppekaval põhikolli lõpetanule või noorele, kellel mis iganes põhjusel on õppima/tööleminek takerdunud.

Kutsevaliku õppekava eesmärk on pakkuda noortele toetust sobiva ja jõukohase elukutse valikul ning vajadusel ettevalmistust kutseõppesse või tööturule sisenemiseks. Tallinna Teeninduskool pakub nõu ja tuge noortele, kes ei ole kindlad, kas ja millist eriala õppida.

Õppes osalemine võimaldab:

  • täiendada juhendamisel enda karjäärialaseid oskuseid (enesetundmine, sotsiaalsed oskused, õpioskused, püsivus, analüüsioskused, eesmärkide seadmine jm)
  • tutvuda erinevate erialadega
  • hoida end aktiivsena
  • karjäärinõustaja abiga saada paremat selgust enda tugevustest ja soovidest ning töötamise võimalustest.
  • teadlikumalt teha karjäärivalikuid, koostada juhendamisel oma karjääriplaan, jätkata õpiteed, leida tööd.

Grupp alustab septembrist 2021, kuid sealt edasi võib kooliga kontakti võtta aastaringselt, kui abivajadus tekib.

Rohkem infot

TOP