Töökuulutus: EPIKoda otsib mantlipärijat tegevjuhile

06.10.2021 | Jaga Facebookis

EPIKoda soovib leida oma professionaalsele ja pühendunud meeskonnale tegevjuhti.

Tegevjuhi vastutusvaldkonnad: strateegiline juhtimine ja organisatsiooni areng, igapäevane administratiivjuhtimine, finantsjuhtimine, organisatsiooni esindamine.

Ootused kandidaadi teadmistele ja oskustele
• Strateegilise juhtimise, eestvedamise ja koostööoskus
• Analüüsioskus
• Enesejuhtimise oskus
• Kõrgharidus, soovitavalt akadeemiline kraad
• Head teadmised Eesti sotsiaal-, tervishoiu- ja haridussüsteemist ning puuetega inimeste ja krooniliste haigete õigustest ja erivajadustest
• MTÜ korraldust reguleeriva seadusandluse tundmine
• Eelarve juhtimise oskus
• Väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti ja inglise keeles,
soovituslik vene keele oskus kesktasemel
• Avaliku esinemise oskus
• Väga hea digikirjaoskus

Ootused kandidaadi töökogemusele
• Juhtimiskogemus
• Soovitav huvikaitse-alane töökogemus
• Soovitav töökogemus puuetega inimeste ja/või krooniliste haigete valdkonnas

Ootused kandidaadi isikuomadustele
• Algatus-, otsustus- ja vastutusvõime
• Meelekindlus ja pingetaluvus
• Usaldusväärsus

Tegevjuhti ootab
• Väljakutseid pakkuv töö väikeses, professionaalses ja väga toetavas meeskonnas
• Paindlikud töötingimused (sh kaugtöö võimalus), 35 päeva põhipuhkust, tähtajatu tööleping
• Töötasu, mis koosneb põhipalgast ja projektitöö tasudest
• Täistööaeg, tööle asumise aeg soovitavalt november 2021
• Töökoht Toompuiestee 10, Tallinn. Töökoht on ligipääsetav erivajadustega inimestele,
parkimine tasuta

Kandideerimiseks saata CV ja kuni 2 lk kaaskiri koos palgasooviga teemal „Mina juhina ja visioon EPIKojast viie aasta pärast“ e-posti aadressile anneli.habicht@epikoda.ee hiljemalt 17.10.2021
Lisainfo: tel 5688 0320 (Anneli Habicht, tegevjuht)

TOP