E-Tervis ja minu terviseandmed

Inimese terviseandmeid koguvad Eestis mitmed asutused. Näiteks saab Eesti Haigekassa patsientide andmeid kõigi nende tervishoiuteenuste kohta, mille eest raviasutus haigekassale arve esitab. Kõigi välja kirjutatud ja välja ostetud ravimiretseptide info salvestatakse haigekassa retseptikeskuses. Tervise infosüsteemi peavad arstid sisestama kõik patsientidele tervishoiuteenuse osutamise käigus tehtud tegevuste, uuringute ja analüüside info. Kõik arstid seda kahjuks veel ei tee. Patsiendina saad ka ise olla abiks, et tervisandmed jõuaks Tervise infosüsteemi, küsides arstilt, kas andmed ikka sisestatakse. Tervise infosüsteemi sisestatud andmeid näevad ka teised arstid, kelle poole pöördud ning see aitab kokkuvõttes Sind tõhusamalt ravida. Samuti on andmete olemasole Tervise infosüsteemis oluline, kui taotled töövõime hindamist või puude tuvastamist.

Inimeste terviseandmete kogumisel, haldamisel ja analüüsimisel tuleb kõigil osapooltel lähtuda isikuandmete kaitse seadusest. Oluline on teada, et inimese terviseandmeid nimetatakse delikaatseteks isikuandmeteks, mille kaitseks ja kasutamiseks on rangemad reeglid. Tervishoiutöötajatel või tervishoiuteenuse osutamisel osalenud teistel ametiisikutel tuleb tagada, et neile teatavaks saanud informatsioon patsiendi isiku ja tema tervisliku seisundi kohta ei saaks teatavaks kõrvalistele isikutele.

Tervise infosüsteemi üheks osaks on patsiendiportaal, kuhu sisenemiseks on vajalik ID-kaardi või mobiil-ID olemasolu.

Patsiendiportaalis saad:

  • Tutvuda haigekassale esitatud arvete andmetega.
  • Tutvuda arsti poolt tervise infosüsteemi esitatud tervise andmetega.
  • Esitada erinevaid tahteavaldusi, millega tervishoiutöötajad peavad arvestama (näiteks luba teha vereülekannet või sellest keelduda, luba kasutada surmajärgselt elundeid või kudesid teiste päästmiseks).
  • Saad määrata retsepti alusel ravimise ostmiseks volitatud isikuid.
  • Määrata endale erinevate õigustega esindajad.
  • Soovi korral saad sulgeda oma terviseinfo näitamise süsteemi kasutajatele. Oluline on teada, et andmete sulgemisel ei näe erinevad arstid enam sinu terviseandmeid, mis aga võivad olla hädavajalikud parima ravi pakkumiseks. Sellisel juhul näeb andmeid ainult see arst, kes need sinna sisestas.

Oma tervisega seotud infot leiad ka riigiportaalist, kuhu saad sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID võimalusi kasutades, samuti pangalingi kaudu.

Riigiportaalist saad:

  • Infot selle kohta kui palju on sulle arvestatud ja makstud töövõimetushüvitisi.
  • Infot selle kohta, kui kaua kehtib sinu ravikindlustus ja Euroopa ravikindlustuskaart.
  • Vaadata, kes on sinu perearst.
  • Tutvuda ravimiretseptide infoga.

ÜLES