Millised on minu õigused patsiendina?

Kui lähed arsti vastuvõtule või haiglaravile, siis tõenäoliselt ei mõtle Sa eriti sageli sellele, et arstiabi puhul kehtivad nii Sinule kui arstile mitmed Tarbijakaitseseaduses ja Võlaõigusseaduses reguleeritud õigused ja kohustused.

Patsiendi õigused:

  • Saada elule ja tervisele ohutuid teenuseid.
  • Saada piisavalt informatsiooni raviviiside, prognoositavate tulemuste, kõrvalmõjude ja alternatiivide kohta. Patsiendi soovil peab teenuse osutaja esitama selle info kirjalikult.
  • Küsida, näha ja saada endale koopiaid dokumentidest, mis Sinu kohta koostatud on.
  • Valida arsti ja raviasutust.

Patsiendi kohustused:

  • Teavitada arsti kõigist oma tervisega seonduvatest asjaoludest, mis võiksid ravi määramisel olulised olla.

Nende õiguste tagamiseks on ka tervishoiuteenuse osutajale ja tervishoiutöötajatele pandud mitmed kohustused. Tervishoiuteenuse osutajad ehk tervishoiutöötajad on:

  • Haigla ja seal töötavad arstid ja õed.
  • Erapraksistes vastu võtvad eriarstid.
  • Perearstikeskus koos kogu meeskonnaga, sh õed.
  • Hambaarstid.
  • Ämmaemandad.

Teenuse osutamiseks peab tervishoiutöötaja olema registreeritud Terviseameti registris, mis on avalik ja soovi korral saab sealt kontrollida teenusepakkuja tegevusloa olemasolu.

ÜLES