E-kursus "Ligipääsetavuse ABC"

Aktiivsete Kodanike Fondi toel viidi ellu projekt "Ligipääsetavuse alase teadlikkuse tõstmise programm", mille käigus valmis ligipääsetavust tutvustav e-õppekeskkond.

Tasuta kursusega ligipääsetavuse teemal on võimalik tutvuda koolitus.epikoda.ee

Õppekeskkonnas on 12 õppevideot, mis avavad erinevaid puudeid, tutvustavad puudest tulenevat erivajadust ja annavad teadmisi ligipääsetavusega arvestamiseks.

Õppevideotes on eraldi tähelepanu pööratud sellele, et puuded jagunevad gruppideks. Näiteks jaguneb kuulmispuue kaheks suuremaks erivajadusega inimeste grupiks – vaegkuuljad ja viipekeelsed kurdid. Nägemispuudega inimene võib aga olla vaegnägija või pime. Liikumispuue hõlmab mitmesuguste abivahendite kasutajaid (ratastoolid, käimisraamid, kargud, kepid), aga ka erinevaid n-ö tavapärast arusaama ja müüte murdvaid erivajadusi, näitena võib tuua liikumispuude, mis on tingitud motoorikahäirest. Psüühilise erivajadusega inimesed jagunevad samuti kahte gruppi, kus psüühikahäire moodustab suurema osa ja intellektipuue väiksema osa.

Lisaks neile on õppekeskkonnas kuus teadlikkust tõstvat videot, mis räägivad konkreetsetest teemadest juba lähemalt.

"Ligipääsetavus nelja puude näitel" räägib ligipääsetavusest lihtsas keeles, et tõsta teadlikkust ja anda võimalikult selge ülevaade, mis see ligipääsetavus ikkagi on.
"Ligipääsetav mängu- ja tegevuspark" räägib ligipääsetavust laste vaates, tuues sisse planeerimise aspekti mänguväljakute näitel.
"Noortele ligipääsetavusest" videos intervjueeritakse kahte erivajadusega inimest, räägitakse erivajadustest (nägemis- ja liikumispuudest), ligipääsetavusest ja sellest, kuidas erivajadusega arvestades suhelda.
"Ligipääsetavad e-teenused ja keskkonnad – kellele ja milleks?" räägib muuhulgas seadustest ning veebilehtede ja e-teenuste peamistest kitsaskohtadest.
"Milleks meile ligipääsetavus? (vene keeles)" on venekeelne video ligipääsetavusest, mis avab lähemalt kasutajate kogemusi.
"Mis on lihtne keel?" annab ülevaate sellest, mis see lihtne keel on, kellele seda on vaja ja kuidas seda luuakse.

Logi sisse EPIKoja tasuta koolituskeskkonda oma Google kontoga või loo uus konto.

ÜLES