Universaalne disain

Universaalne (kaasav) disain

Universaalne disain on strateegia, mille eesmärgiks on muuta keskkond, tooted, kommunikatsioon, informatsioon, tehnoloogia ja teenused nii suures ulatuses kui võimalik ligipääsetavaks ning kasutatavaks kõikidele, sealhulgas erivajadustega inimestele.

Sotsiaalsest ning ühiskondlikust elust osavõtmist takistavaid barjääre on võimalik vältida, rakendades alates planeerimise varastest etappidest universaalse disaini põhimõtteid erinevates strateegiates ning lahendustes (allikas: (link: https://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/UD_raport_eestik_loplik.pdf text: Universaalse disaini kontseptsiooni rakendamise kaudu täieliku kaasamise saavutamine)).

Ülevaate erinevatest puuetest ja sellest, kuidas luua kaasavaid keskkondi saad käsiraamatust "Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine & loomine".

Turismiteenuse osutajatele ja organisatsioonidele, poliitikakujundajatele, psüühilise erivajadusega ja/või puudega inimeste ühingutele ja kõikidele teistele on välja antud käsiraamat, mis annab suunised, kuidas muuta turismiteenuseid psüühilise erivajadusega inimestele ligipääsetavamaks. Tegemist on projekti MindTour raames välja antud käsiraamatuga (EST, ENG jpt).

Ava meeli - tegijad.ee. Kampaania «Ava meeli» julgustas meelepuude asemel märkama igaühe võimeid ning oskusi. Kampaanias jagasid nägemis-, kuulmis- ja kõnepuudega inimesed avameelselt oma kogemusi ning praktilisi nõuandeid töö- ja igapäevaelust. Vaata kampaania videosid SIIT.

ÜLES