Vaimne tervis

Füüsilise tervise ja heaolu kõrval on samavõrd oluline tähelepanu pöörata ka meie enesetundele ja sellele, kuidas me kogeme ümbritsevat maailma, tuleme toime pingete ja stressiga, millised on suhted teiste inimestega.

Hea vaimse tervisega inimene tuleb toime igapäevaelu pingetega, suudab töötada ja olla aktiivne ning sotsiaalne, tunneb elust üldiselt rõõmu. Mõnikord kogeb iga inimene ka lootusetust, kurbust ja viha. Oluline on see, et saame negatiivsetest emotsioonidest üle ning konfliktid ja ebaõnnestumised ei jää väga pikalt igapäevaelu häirima.

Probleeme vaimse tervisega on sageli väga keeruline hinnata, sest iga inimene on unikaalne, ta kogeb emotsioone teistest erinevalt ning reageerib ka välistele mõjutajatele endale omaselt. Seepärast on raske otsustada, kui palju kurbust või ärevust tähendab juba meeleoluhäiret või milline käitumise eripära on niipalju eriline, et seda võiks spetsialisti abiga püüda korrigeerida.

Kui negatiivsed tunded, kurbus ja ärevus hakkavad häirima igapäevaseid toimetusi, oleks hea küsida nõu vaimse tervise spetsialistilt või pöörduda perearsti poole. Vaimse tervise häirete, diagnoosimise ja ravi võimaluste kohta leiab infot ka internetist.

  • Usaldusväärne infoallikas on näiteks Tervise Arengu Instituudi terviseinfo portaal.
  • Meeleoluhäirete ja stressispektri häirete valdkonnas saab abi – ühingust Arengukeskus Avitus. Arengukeskus pakub nõustamist, supervisiooni, teraapiaid ning erinevaid rühmatöö- ja koolitusprogramme.
  • Väga põhjalikku infot leiab Sotsiaalministeeriumi ja haigekassa toel tegutseva ühingu veebilehelt peaasi.ee/en, kus lisaks vaimse tervise häirete tutvustusele saab teha erinevaid veebiteste oma vaimse tervise hindamiseks või küsida anonüümselt nõu kogenud psühhiaatritelt ja kliinilistelt psühholoogidelt.

Illustratsioon: naine istub rätsepaistmes.
ÜLES