Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

EPIKoja 2. juuni infopäeva ettekanded

06.06.2022 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Eesti Puuetega Inimeste Koda korraldas 2. juunil kell 11.00-14.15 infopäeva, kus fookuses olid Sotsiaalkindlustusameti teenused ja tegevused.

Infopäeva ettekannetega on võimalik tutvuda siin:

Ülevaade puuetega inimeste ekspertiisivaldkonna arendussuundadest
Kalev Härk, SKA ekspertiisitalituse nõunik

Ekspertiisitalituse tutvustus
Leila Lahtvee, SKA ekspertiisitalituse juhataja

Rehabilitatsioon ja erihoolekanne
Lagle Kalberg, SKA erihoolekande ja rehabilitatsiooni talituse juhataja

Seaduse ja määruse muudatused
Aune Tamm, SKA ekspertiisitalituse juhtivekspertarst

Abivahendi talituse tutvustus
Annika Kiik, SKA abivahendite talituse peaspetsialist

TOP